חומרים להורדה

 

 

דפוסים ומאפיינים של תלות יתר

pdf   דפוסי החלמה של תלויי יתר pdf  
שנים-עשר הצעדים pdf   שתים-עשרה המסורות pdf  
שתים-עשרה ההבטחות pdf   פורמט פגישות של קודא pdf  
ערכה לפתיחת קבוצה pdf   תלות יתר והחלמה – ההבדלים pdf  
טבלה להערכה עצמית pdf   אנונימיות pdf  
אימון בקודא pdf   עקרונות השירות בקודא pdf  
צעד 5 מחוברת העבודה pdf   צעד 4 מחוברת העבודה pdf  
תפילות הצעדים של קודא – לשון נקבה pdf   תפילות הצעדים של קודא – לשון זכר pdf  
תפילות-שנים-עשר-הצעדים-של-תלויי-יתר-אנונימיים-1 pdf   פורמט פגישת CODA נשים pdf