למעוניינים ניתן ללחוץ על הקישור הבא

ותיפתח טבלה להערכה עצמית של תלות-יתר.

אתם יכולים להוריד אותה ולהדפיס…