תפילת השלווה
אלי,
תן בי את השלווה לקבל את הדברים שאין ביכולתי לשנותם,
אומץ לשנות את הדברים אשר ביכולתי,
ואת התבונה להבחין בין השניים.

תפילת הפתיחה של קודא
ברוח האהבה והאמת,
אנחנו מבקשים מהכוח העליון שלנו
שידריך אותנו כשאנו משתפים מניסיוננו, כוחנו ותקוותנו.
אנחנו פותחים את ליבנו לאור החוכמה,
לחום האהבה ולשמחת הקבלה.

תפילת צעד שלוש של קודא
אלוהים,
אני מוסר לך את כולי ואת כל שאהיה למען ההחלמה והכיוון שלך.
חדש יום זה כשאני משחרר את כל דאגותיי ופחדיי, ביודעי שאתה לצידי.
בבקשה עזור לי לפתוח את עצמי לאהבתך, לאפשר לאהבתך לרפא את פצעיי,
ולאפשר לאהבתך לזרום דרכי וממני לאלה סביבי.
מי ייתן ורצונך יעשה היום ותמיד. אמן.

תפילת הסיום של קודא
אנחנו מודים לכוח העליון שלנו
על כל מה שקיבלנו בפגישה.
עם הסיום, מי ייתן וניקח איתנו
את החוכמה, האהבה, הקבלה והתקווה של ההחלמה.