שנים-עשר הצעדים

 1. הודינו שאנו חסרי אונים מול אנשים אחרים ושאבדה לנו השליטה על חיינו.
 2. הגענו לאמונה שיש בידי כוח גדול מאתנו להחזיר לנו את שפיות דעתנו.
 3. חלטנו למסור את רצוננו וחיינו להשגחת אלוהים, כפי שאנו מבינים אותו.
 4. ערכנו חשבון נפש נוקב וחסר פחד של עצמנו.
 5. הודינו בפני אלוהים, עצמנו ואדם נוסף על טבעם המדויק של פגמינו.
 6. היינו נכונים לחלוטין שאלוהים ישחרר אותנו מפגמים אלה באופיינו.
 7. ביקשנוהו בענווה שיסיר מעלינו את חסרונותינו.
 8. ערכנו רשימה של כל האנשים שבהם פגענו, והיינו נכונים לבקש מהם מחילה.
 9. כיפרנו על מעשינו בפני אנשים אלה במישרין כל אימת שהדבר ניתן, פרט למקרים שמעשה זה היה פוגע בהם או באחרים.
 10. המשכנו בחשבון נפש אישי, וכאשר שגינו, הודינו בכך מיד.
 11. ביקשנו באמצעות תפילה ומדיטציה לשפר את הקשר ההכרתי שלנו עם אלוהים, כפי שאנו מבינים אותו, כשאנו מתפללים רק לדעת את רצונו מאתנו ומבקשים את הכוח להוציא אותו אל הפועל.
 12. משעברה עלינו התעוררות רוחנית כתוצאה מצעדים אלה, ניסינו לשאת את הבשורה לתלויי-יתר אחרים, ולנהוג לפי עקרונות אלה בכל תחומי חיינו.

 

שתים-עשרה המסורות של קודא

 1. טובתנו המשותפת קודמת, החלמה אישית תלויה באחדות קודא.
 2. לתכלית הקבוצה יש רק סמכות אחת – כוח עליון אוהב כפי שהוא מתבטא במצפון הקבוצה. מנהיגינו הם רק משרתים שזכו לאמון, אין הם מושלים.
 3. הדרישה היחידה לחברות בקודא היא הרצון למערכות יחסים בריאות ואוהבות.
 4. כל קבוצה צריכה להשאר עצמאית פרט לעניינים המשפיעים על קבוצות אחרות או על קודא ככלל.
 5. לכל קבוצה מטרה עיקרית אחת – לשאת את הבשורה לתלוי-יתר אחרים שעדיין סובלים.
 6. קבוצת קודא לעולם לא תתמוך, תממן, או תשאיל את שמה למוסדות מקורבים או ליוזמה חיצונית, כדי שבעיות של ממון, רכוש ויוקרה לא יסיחו את דעתנו ממטרתנו הרוחנית העיקרית.
 7. על קבוצת קודא לשאת את עצמה לחלוטין ולדחות תרומות מבחוץ.
 8. על תלויי-יתר אנונימיים להישאר בלתי מקצועית, אבל מרכזי השירות שלנו רשאים להעסיק עובדים מיוחדים.
 9. קודא בתור שכזאת לעולם לא תאורגן, אבל אנו יכולים ליצור מועצות או וועדות שירות האחראים ישירות בפני אלה שאותם הם משרתים.
 10. לקודא אין דעה על עניינים חיצוניים, לפיכך אין לערב את השם קודא במחלוקות ציבוריות כלשהן.
 11. מדיניות יחסי הציבור שלנו מבוססת על משיכה יותר מאשר על שיווק. עלינו לשמור תמיד על אנונימיות אישית ברמת אמצעי התקשורת.
 12. אנונימיות היא הבסיס הרוחני לכל מסורותינו, להזכירנו לעולם שהעקרונות קודמים לאישיות.
 

לחצו כאן  כדי לקרוא על עקרונות השירות של קודא

 

תפילת השלווה

אלי,
תן בי את השלווה לקבל את הדברים שאין ביכולתי לשנותם,
אומץ לשנות את הדברים שביכולתי,
ואת התבונה להבחין בין השניים.

לדף התפילות של קודא לחצו כאן.

 

אמירות חיוביות

כלי חשוב בתוכנית הוא אמירות חיוביות כמו: "אני מספיק כמו שאני ולא חסר לי דבר". לחצו כאן כדי לראות מקבץ של אמירות חיוביות.

 

אימון בקודא

מאמן בקודא (ספונסר) הוא מי שינחה אותך בעבודת הצעדים. לחצו כאן כדי להגיע לדף המסביר אודות אימון בקודא.