וועדת תרגום תירגמה מספר חוברות של קודא וניתן לרכוש אותן בקבוצות השונות דרך אחראי הספרות:

 • חדש!!! הספר הגדול של קודא תורגם לעברית – מחירו 30 ש"ח.
 • קווים משותפים של תלות-יתר – 20 ש"ח.
 • ברגע זה – ספר מדיטציה יומית – בעלות של 30 ש"ח.
 • חוברת העבודה לשנים-עשר הצעדים ולשתים-עשרה המסורות – בעלות של 25 ש"ח.
 • המדריך לחברים חדשים – בעלות של 20 ש"ח.
 • הצעדים על פי קודא – בעלות של 20 ש"ח.
 • פורמט הפגישות של קודא – בעלות של 10  ש"ח לקבוצה 5 ש"ח מעל 25 יחידות או 15 ש"ח לחבר.
 • אמירות חיוביות – 10 ש"ח.
 • כלים להחלמה – 15 ש"ח.
 • לבחור – 10 ש"ח.
 • הצבת גבולות בהחלמה – 5 ש"ח.
 • סימניה – 5 ש"ח.
 • מדיטציה יומית 30 ש"ח
 • קוים משותפים לתלות יתר 20 ש"ח.
 • לקלף את הבצל 20 ש"ח.
 • עלון מהי קודא 2 ש"ח

להזמנת ספרות ניתן לפנות לסמדר בטלפון: 052-8420815