ספרות של קודא

וועדת תרגום תרגמה מספר חוברות של קודא וניתן לרכוש אותן בקבוצות השונות דרך אחראי הספרות.

 • הספר הגדול של קודא תורגם לעברית – 30 ש"ח

 • קווים משותפים של תלות-יתר – 20 ש"ח

 • מדיטציה יומית – 30 ש"ח

 • חוברת העבודה לשנים-עשר הצעדים ולשתים-עשרה המסורות –  25 ש"ח

 • המדריך לחברים חדשים –  20 ש"ח

 • הצעדים על פי קודא – 20 ש"ח

 • פורמט הפגישות של קודא –  10  ש"ח (לקבוצה: 5 ש"ח מעל 25 יחידות או 15 ש"ח לחבר).

 • אמירות חיוביות – 10 ש"ח

 • כלים להחלמה – 15 ש"ח

 • לבחור – 10 ש"ח

 • הצבת גבולות בהחלמה – 5 ש"ח

 • סימניה – 5 ש"ח

 • קוים משותפים לתלות יתר – 20 ש"ח

 • לקלף את הבצל – 20 ש"ח

 • עלון 'מהי קודא' – 2 ש"ח

להזמנת ספרות ניתן לפנות לסמדר בטלפון: 052-8420815