דפוסי הכחשה:

לעיתים קרובות, תלויי יתר…

  • מתקשים לזהות את מה שהם מרגישים.
  • מצמצמים, משנים או מכחישים את מה שהם מרגישים באמת.
  • תופסים את עצמם כלא-אנוכיים כלל ומקדישים את עצמם לרווחתם של אחרים.
  • חסרי אמפתיה לרגשותיהם ולצרכיהם של אחרים.
  • מתייגים אחרים בתכונותיהם השליליות.
  • חושבים שהם יכולים לדאוג לעצמם ללא עזרה מאחרים.
  • מסווים את כאבם בדרכים שונות כמו כעס, הומור או בידוד.
  • מבטאים שליליות או תוקפנות בדרכים עקיפות ופסיביות.
  • אינם מזהים את חוסר הזמינות של אותם אנשים אליהם הם נמשכים.