דפוסי הימנעות:

לעיתים קרובות, תלויי יתר…

 • פועלים בדרכים שמזמינות אחרים להתנגד, להתבייש או לבטא כעס כנגדם.
 • שופטים בחומרה מה שאחרים חושבים, אומרים או עושים.
 • נמנעים מקירבה רגשית, פיזית או מינית כדרך לשמירה על ריחוק.
 • מאפשרים להתמכרותם לאנשים, מקומות ודברים להסיח אותם מלהשיג אינטימיות במערכות יחסים.
 • משתמשים בתקשורת לא-ישירה ומתחמקת כדי להימנע מקונפליקט או עימות.
 • מפחיתים את יכולתם למערכות יחסים בריאות בסרובם להשתמש בכל הכלים של ההחלמה.
 • מדחיקים את רגשותיהם או צרכיהם כדי להימנע מלהרגיש פגיעים.
 • מושכים אליהם אנשים, אבל כשהם מתקרבים דוחים אותם.
 • מסרבים לוותר על רצונם העצמי כדי להימנע מכניעה לכוח גדול מהם.
 • מאמינים שגילויי רגשות הם סימן לחולשה.
 • נמנעים מלתת ביטויים של הערכה.