אמירות חיוביות

ההצהרות שלפניכם הן רק חלק קטן מ"עלון הצהרות חיוביות " של קודא,  ניתן לרכוש אותו דרך אחראי ספרות בקבוצות. 

דברים טובים קורים לי. אני מחבק כל אחד, מפני שאני ראוי לכך.

אני אסיר תודה על כל מה שאני.

אני מספיק ויש לי מספיק.

 הכוון והדרך שלי בחיים מתבהרים לי באמצעות הכח העליון שלי.

אם שום דבר לא משתנה, אז שום דבר לא משתנה.

אל תוותר 5 דקות לפני שהנס קורה.

הכוון והדרך שלי בחיים מתבהרים לי.

זמן לוקח זמן.

התקדמות, לא שלמות.