תלויי-יתר אנונימיים היא חברותא של גברים ונשים שמטרתם המשותפת היא לפתח מערכות יחסים בריאות. הדרישה היחידה לחברות בקודא היא הרצון לקיים מערכות יחסים בריאות ומספקות. אנחנו נפגשים כדי לתמוך זה בזה ולשתף זה את זה במסע של גילוי עצמי ועל מנת ללמוד לאהוב את עצמנו. חיים בהתאם לתכנית מאפשרים לכל אחד מאתנו להפוך בהדרגה לשלם יותר עם עצמו, עם ההיסטוריה המשפחתית שלו ועם התנהגויותיו התלותיות.

אנחנו מסתמכים על שנים-עשר הצעדים ושתים-עשרה המסורות של איי.איי (אלכוהוליסטים אנונימיים) כמקור של ידע וחכמה. אלה הם העקרונות של התכנית שלנו והקווים המנחים שלפיהם נפתח מערכת יחסים בריאה ומספקת עם עצמנו ועם אחרים. בקודא לומד כל אחד לבנות קשר עם אלוהים לפי הבנתו, לכל אחד מאתנו יש הזכות לכך. החידוש שבתהליך הוא מתנת ההחלמה עבורנו. על-ידי עבודה פעילה על תכנית קודא יחווה כל אחד מאתנו שמחה, קבלה וכנות חדשות.

 

פרח-לוטוס