הקבוצה הטלפונית בשלישי בערב עברה למספר חדש

Welcome to CoDA Israel!

We are a warm and friendly Fellowship, part of the world Fellowship. You can find information about our meetings throughout the country in this link.

For general CoDA information in English, please see the CoDA International website.