הקו החם של קודא 050-9194433

מדיטציה יומית

21.6 ברגע זה, אני רואה מצבים ואנשים כפי שהם באמת.

אני רואה את ההווה שלי בבהירות, במקום לתת לענני העבר להסתיר אותו. אני כבר לא משליך את עברי או את הוריי על מצבים ואנשים. אני מגיב למצב במידה המתאימה. כיוון שיש לי חמלה כלפי עצמי, יש לי עכשיו יותר חמלה לאחרים. אני מזהה את הילד הפגוע העומד מאחורי ההתנהגויות הלא בריאות שלי, יחד עם ההתנהגויות הפוגעות של אחרים. אנשים פגועים פוגעים באנשים אחרים. אנשים בריאים מתייחסים באופן אוהב לאחרים. אני הופך להיות אדם בריא.

פרח