הקבוצה הטלפונית בשלישי בערב עברה למספר חדש

מדיטציה יומית

26.4 ברגע זה, אני סומך על עצמי.

בילדותי הפרות אמון השפיעו באופן רציני על הערך העצמי שלי ועל יכולתי לסמוך על תחושות הבטן שלי. גדלתי עם המחשבה שאני צריך לסמוך על אחרים באופן אוטומטי. כשאחרים הפרו את האמון הזה, הייתי מבולבל וחרד. תהיתי אם עשיתי משהו לא בסדר שגרם להם להיות לא ישרים.

למדתי בקודא שאני לא אחראי על אחרים. אנשים צריכים להיות ראויים לאמון ויש אנשים שפשוט אינם ראויים לאמון. אני מוותר על מערכות יחסים עם אנשים שאין לי בהם אמון. היום, אני בוחר לחלוק את חיי עם אנשים אמינים.

פרח