שמחות ונרגשות לבשר
שמיד אחרי סוכות,
בתאריך 11.10.23, יום רביעי,
נפתחת קבוצת נשים קודא, בירושלים
ברחוב קוטלר 11,
גבעת שאול, בגן ילדים.
הקבוצה תהיה בין השעות:
20:00-21:30.

אשת קשר, נעמי:
0504277632

תמשיכו לבוא, זה עובד ❤️