חומרים להורדה

דפוסים ומאפיינים של תלות

דפוסי החלמה של תלויי יתר

שנים-עשר הצעדים

שתים-עשרה המסורות

שתים- עשרה ההבטחות

פורמט פגישות של קודא

ערכה לפתיחת קבוצה

תלות יתר והחלמה- הבדלים

טבלה להערכה עצמית

אנונימיות