הקו החם של קודא 058-7448148

טבלת פגישות בזום ובטלפון

מתארגנת קבוצת קודא לדוברי אנגלית

לפרטים: רמי 052-8075412
ג'ואנה johannah.truppin@gmail.com