הקבוצה הטלפונית בשלישי בערב עברה למספר חדש

המרתון פתוח לקהל הרחב